Hos One More Rep værner vi om din personlige integritet og arbejder løbende på at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet, når du bruger vores tjenester.

Denne integritetspolitik beskriver, hvordan vi indsamler og anvender dine personlige informationer. Den beskriver også dine rettigheder og hvordan, du kan gøre dem gældende. Det er vigtigt, at du læser og forstår integritetspolitikken og føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Du er altid velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål (du finder kontaktoplysninger nederst i dette dokument).

Indholdsfortegnelsen herunder vil hjælpe dig med at navigere til de afsnit, som er af særlig interesse for dig.

 1.           Hvad er personoplysninger?
 2.           Hvad er behandling af personoplysninger?
 3.           Hvem er ansvarlig for de personoplysninger, som One More Rep indsamler?
 4.           Hvornår behandler vi dine personoplysninger og hvilken type personoplysninger behandler vi?
 5.           Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?
 6.           Lovmæssige årsager til behandling af personoplysninger
 7.           Profilering
 8.           Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?
 9.           Deling af personoplysninger
 10.      Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
 11.      Dine rettigheder
 12.      Cookies
 13.      Kontaktinformation

   

1. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver slags information, som direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk, nulevende person. F.eks kan billeder og lydoptagelser, der behandles i computere, være personoplysninger, selvom der ikke nævnes navne. Krypterede data og forskellige slags elektroniske identiteter (f.eks. IP-numre) er personoplysninger, hvis de kan kobles til fysiske personer.
 

2. Hvad er behandling af personoplysninger?

Behandling af personoplysninger er alt, hvad der sker med personoplysningerne. Enhver handling, der foretages med personoplysninger, udgør en behandling, uanset om den udføres automatisk eller ej. Eksempler på almindelige behandlinger er indsamling, registrering, strukturering, organisering, lagring, bearbejdning, overførsel og sletning.

3. Hvem er ansvarlig for de personoplysninger, som One More Rep indsamler?

One More Rep AB, org. nr. 556875-9764, Tegelbruksvägen 26, 90742 Umeå er personoplysningsansvarlig for firmaets behandling af personoplysninger og sørger for at behandle alle personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning (Europaparlamentets databeskyttelsesforordning 2016/679).

4. Hvornår behandler vi dine personoplysninger og hvilken type personoplysninger behandler vi?

4.1 For dig, der handler hos One More Rep 
Oplysninger, der indsamles i forbindelse med et køb, er nødvendige for, at du som forbruger kan indgå aftaler med One More Rep og for at vi kan opfylde vores forpligtelser i forbindelse med købet.
De data, vi behandler, er:

 •               Navn
 •               Personnummer
 •               Adresse
 •               E-mailadresse
 •               Telefonnummer
 •               Betalingsoplysninger
 •               Kundenummer
 •               IP-adresse
 •               Oplysninger om dine køb
 •               Information om, hvordan du bruger One More Reps hjemmeside

4.2 For dig, der har en konto hos One More Rep
Hvis du har en konto hos One More Rep, indsamler vi de personoplysninger, som du giver os ved registrering af kontoen, og vi indsamler også oplysninger løbende i den periode, hvor du har din konto hos One More Rep.
De data, vi behandler, er:

 •               Navn
 •               Adresse
 •               E-mailadresse
 •               Kundenummer
 •               IP-adresse
 •               Oplysninger om dine køb
 •               Information om, hvordan du bruger One More Reps hjemmeside

4.3 For dig, der abonnerer på One More Reps nyhedsbrev 
Vi bestræber os på, at du som abonnent på One More Reps nyhedsbrev får så interessante og relevante informationer/tilbud som muligt.
De data, vi behandler, er:

 •               E-mailadresse
 •               IP-adresse
 •               Information om, hvordan du bruger One More Reps hjemmeside
 •               Hvordan du interagerer med vores nyhedsbrev (hvilken type produkter og tilbud, du finder relevante)
 •               Oplysninger om dine køb

5. Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?

De personoplysninger, som vi på One More Rep behandler for dig som kunde hos os, behandles primært med henblik på:

 •               At opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde. For eksempel opfyldelse af varekøb, fakturering og supportydelse.
 •               At opfylde leverings- og garantiforpligtelser.
 •               At tilbyde generel kundepleje og kundeservice (f.eks. besvare spørgsmål og korrigere forkerte oplysninger).
 •               At håndtere kundeforholdet og stille vores tjenester til rådighed.
 •               At forbedre og udvikle tjenester, produkter og funktioner.
 •               At gennemføre markedsundersøgelser med mulighed for at påvirke tilbud og tjenester.
 •               At forhindre misbrug eller uhensigtsmæssig brug af vores tjenester.
 •               At opfylde forpligtelser i forbindelse med konkurrencer.
 •               At overholde gældende lovgivning.
 •               At administrere og håndtere din personlige konto hos One More Rep.

Personoplysninger for abonnenter på nyhedsbrevet kan, udover ovenstående, behandles med henblik på:

 •               At sende information og målrettet markedsføring via hjemmesiden, e-mail eller SMS.
 •               At muliggøre kommunikation med dig som abonnent via e-mail eller SMS.


6. Lovmæssige årsager til behandling af personoplysninger

I dette afsnit beskrives de lovmæssige årsager og afvejninger, som One More Rep baserer behandlingen af dine personoplysninger på.

Dine personoplysninger behandles blandt andet for at kunne opfylde aftaler med dig som kunde, for eksempel for at gennemføre et varekøb. Dine personoplysninger kan behandles på grundlag af samtykke fra dig. Dit samtykke skal være frivilligt, specifikt, informeret og indebære en utvetydig accept for at gælde som retsligt grundlag. Vi indhenter samtykke fra dig som abonnent på nyhedsbrevet, for at kunne administrere data og få information om dine indkøb. Endvidere gemmes din adfærd på vores hjemmeside, din interesse for vores tilbud og produkter og din interaktion med One More Rep. Dette er for at kunne opfylde vores forpligtelse til at give dig personlige tilbud og målsætningen om, at kunne give dig en oplevelse, der er skræddersyet til netop dig.

Noget af den behandling af personoplysninger, vi udfører, baserer sig på en såkaldt interesseafvejning. Det gælder for eksempel den behandling, vi udfører for at kunne sende relevante tilbud til netop dig. Dette kan indebære en begrænset gruppe kunder, som f.eks. baserer sig på købsadfærd.

One More Rep behandler ikke følsomme personoplysninger på baggrund af interesseafvejning.

I nogle tilfælde kan One More Rep have en retslig forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Dette gælder for eksempel for den behandling af personoplysninger, som vi udfører for at opfylde bogføringslovens krav.
 

7. Profilering

Hvis du abonnerer på One More Reps nyhedsbrev, kan vi behandle dine personoplysninger gennem profilering. Dette betyder, at vi på baggrund af, hvordan du bruger vores hjemmeside, hvilke produkter og tilbud, du viser interesse for, hvilke af vores nyhedsbreve, du har interageret med, og oplysninger om dine indkøb, kan levere en relevant shoppingoplevelse til dig som bruger, og at vi kan give dig tilbud, som vi tror, vil passe til netop dig. Du kan når som helst gøre indvending mod denne type behandling af dine personoplysninger. Dette gør du ved at kontakte kundtjanst@onemorerep.se. Når vi har modtaget din besked, vil behandlingen af dine personoplysninger gennem profilering ophøre.
 

8. Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

One More Rep gemmer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt, for at kunne udføre de opgaver, som de er indsamlet til. I nogle tilfælde kan vi gemme oplysningerne længere, hvis det er nødvendigt for at opfylde lovmæssige krav eller for at varetage One More Reps juridiske interesser.

For dig som kunde 
One More Rep gemmer dine oplysninger i op til 24 måneder (to år) efter, at du som kunde senest har interageret med os (gennemført køb eller været i kontakt med os på anden vis).

For dig som kontoindehaver 
Så længe du har en konto hos One More Rep, gemmer vi dine oplysninger.
 

9. Deling af personoplysninger

One More Rep kan videregive personoplysninger til tredjepart. Eksempler på tilfælde, hvor oplysninger kan videregives til tredjepart, er til speditører i forbindelse med levering af varer eller mediebureauer til distribution af markedsføring.

One More Rep overfører aldrig dine personoplysninger til tredjepart med henblik på direkte markedsføring.

One More Rep kan videregive dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller krav fra myndigheder, for at varetage One More Reps juridiske interesser eller for at opdage, forebygge eller rette opmærksomhed mod bedragerier og andre sikkerheds- eller tekniske problemer.

One More Rep har som målsætning kun at gemme personoplysninger inden for EU/EØS. Men hvis personoplysninger bliver overført til et land udenfor EU/EØS, garanterer One More Rep, at personoplysningerne fortsat er beskyttede i henhold til de love og regler, der er gældende for overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.
 

10. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Hos One More Rep har vi vedtaget tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, manipulation og tab. Vi tilpasser hele tiden vores sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med de fremskridt og den udvikling, der sker på området.

Kun de personer, der faktisk har brug for at behandle dine personoplysninger, for at vi kan opfylde vores angivne formål, har adgang til dem.

Ved eventuelle brud på persondatasikkerheden forpligter One More Rep sig til at anmelde dette til den ansvarlige tilsynsmyndighed (Datatilsynet) uden unødig forsinkelse og senest 72 timer efter, at vi har fået kendskab til bruddet. Hvis en sådan anmeldelse ikke kan ske inden for 72 timer, skal One More Rep redegøre for årsagen til forsinkelsen i anmeldelsen, og oplysninger leveres så i flere omgange uden yderligere unødig forsinkelse.

One More Rep forpligter sig til hurtigst muligt at underrette dig om, at du er berørt af et brud på persondatasikkerheden, og træffe de nødvendige forholdsregler.
 

11. Dine rettigheder

One More Rep har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning, og vi vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, anonymisere, slette eller supplere oplysninger, som viser sig at være fejlagtige, ufuldstændige eller misvisende.

Du har ret til at anmode om:

 1.           Adgang til dine personoplysninger 
  Du har ret til at anmode om en registerudskrift af, hvilke personoplysninger, der er registreret om dig, og hvilken behandling, vi gennemfører i forhold til dine personoplysninger. Du har også ret til i registerudskriften at få information om, hvor oplysningerne er hentet fra, hvis personoplysningerne ikke er indhentet fra dig, forekomsten af automatiseret beslutningstagning (inklusive profilering) og den periode, hvor oplysningerne formodes at blive gemt, eller hvilke kriterier, der anvendes, for at fastsætte denne periode.
   
 2.           Rettelse af dine personoplysninger
  Vi vil på din anmodning hurtigst muligt rette de fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger, som vi behandler om dig.
   
 3.           Sletning af dine personoplysninger
  Du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger fjernes. En forudsætning for dette er dog, at de ikke længere er nødvendige til det formål, de er indsamlet til. Der kan også være lovkrav om, at vi ikke umiddelbart må slette dine personoplysninger i for eksempel bogførings- og skattelovgivning. Vi vil i så fald afslutte den behandling, der foretages til andre formål end at følge lovgivningen.
   
 4.           Begrænsning af behandling 
  Dette betyder, at dine personoplysninger markeres, så de kun må behandles til visse afgrænsede formål. Du kan blandt andet anmode om begrænsning, når du mener, at dine oplysninger er fejlagtige, og du har anmodet om rettelse i henhold til afsnittet “Rettelse af dine personoplysninger” herover. I perioden, hvor oplysningernes korrekthed udredes, vil behandlingen af dem være begrænset.

Hvis One More Rep har videregivet dine oplysninger til tredjepart, vil vi underrette denne om eventuelle rettelser eller sletning af oplysninger samt begrænsning af behandling af oplysningerne.

Hvis dine personoplysninger er gemt hos One More Rep, har du ret til dataportabilitet. Dette betyder, at du under visse forudsætninger kan anmode om at få udtrukket og overført dine personoplysninger i et struktureret, generelt anvendt og maskinlæsbart format til en anden personoplysningsansvarlig.

Hvis One More Reps behandling af personoplysninger sker på baggrund af en interesseafvejning, har du ret til at gøre indvending mod dette. Ved en indvending fortsætter One More Rep kun behandlingen, hvis der er en berettiget årsag til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser. One More Rep bærer bevisbyrden for, at sådanne årsager foreligger.

Som registreret har du ret til at indgive eventuelle klager angående behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.
 

12. Cookies

De cookies, vi benytter os af hos One More Rep, forbedrer normalt de tjenester, vi tilbyder. Nogle af vores tjenester kræver cookies for at fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenesterne for dig. Vi bruger cookies til at få generel analytisk information om din brug af vores tjenester og til at gemme funktionelle indstillinger som sprog og andre oplysninger. Vi bruger også cookies til at kunne målrette relevant markedsføring til dig.

Hvis du ønsker det, giver din browser eller enhed dig mulighed for at ændre indstillingerne for brug og omfang af cookies. Gå ind i din browsers eller enheds indstillinger for at lære mere om, hvordan du justerer indstillingerne for cookies. Eksempler på en sådan justering er blokering af alle cookies, kun at acceptere førstepartscookies eller at slette cookies, når du lukker din browser. Husk dog, at nogle af vores tjenester måske ikke fungerer, hvis du blokerer eller sletter cookies. Du kan læse mere om cookies generelt på post- og telestyrelsens hjemmeside, pts.se.
 

13. Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål om vores integritetspolitik, behandlingen af dine personoplysninger eller hvis du vil anmode om en registerudskrift, er du velkommen til at kontakte os via kontaktformularen på vores hjemmeside HER.